• Monitoring zasobów

  121 media dostarcza łatwe w użyciu rozwiązania do monitorowania i zarządzania zasobami wyposażonymi w telefony komórkowe z GPS, poprzez aplikację w zainstalowaną w telefonie oraz intuicyjny interfejs www

    Kontakt

 • Rozwiązania logistyczne

  121 media dostarcza łatwe w użyciu rozwiązania do monitorowania i zarządzania zasobami wyposażonymi w telefony komórkowe z GPS, poprzez aplikację w zainstalowaną w telefonie oraz intuicyjny interfejs www

    Kontakt

 • Monitoring pracowników

  121 media dostarcza łatwe w użyciu rozwiązania do monitorowania i zarządzania zasobami wyposażonymi w telefony komórkowe z GPS, poprzez aplikację w zainstalowaną w telefonie oraz intuicyjny interfejs www

    Kontakt

 • Wsparcie dla seniorów

  121 media dostarcza łatwe w użyciu rozwiązania do monitorowania i zarządzania zasobami wyposażonymi w telefony komórkowe z GPS, poprzez aplikację w zainstalowaną w telefonie oraz intuicyjny interfejs www

    Kontakt

 • Rozwiązania społeczne

  121 media dostarcza łatwe w użyciu rozwiązania do monitorowania i zarządzania zasobami wyposażonymi w telefony komórkowe z GPS, poprzez aplikację w zainstalowaną w telefonie oraz intuicyjny interfejs www

    Kontakt

Lokalizacja i monitorowania osób i zasobów w firmie

O nas

Jesteśmy innowacyjną firmą działającą w branży nowych technologii. Naszą misją ułatwianie lokalizacji i monitorowania osób lub zasobów.


Strategiczne projekty

Firma 121media.pl Sp. z o.o. realizuje następujące  projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. Projekt pt. "Internetowy system lokalizacji i monitorowania osób lub zasobów materialnych" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.01.00-22-101/08-00. Okres ralizacji: 01.04.2009-31.03.2011. Wartość przyznanego dofinansowania: 644 300,00 PLN. Udział Unii Europejskiej: 85%

2. Projekt pt. "Plan rozwoju eksportu szansą na wejście 121media.pl Sp. z o.o. na rynki zagraniczne". Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Etap I - przygotowanie planu rozwoju eksportu. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-22-009/11-00. Okres realizacji projektu: 01.07.2011-31.12.2011. Wartość przyznanego dofinansowania: 10 000,00 PLN. Udział Unii Europejskiej: 80%

3. Projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-088/12 pt. „Rozbudowa internetowego systemu lokalizacji i monitorowania osób i zasobów materialnych poprzez wprowadzenie udoskonalonej e-usługi oraz innowacyjnego produktu podstawą dalszego rozwoju firmy 121media.pl na rynku krajowym i zagranicznym” realizowany zgodnie z umową UDA-RPPD.01.04.01-20-088/12-00 zawartej 11.06.2013 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa.  Przedmiotem projektu jest rozbudowa portalu 121go.pl poprzez stworzenie odpowiednich modułów oprogramowania mających na celu umożliwienie zastąpienia telefonów komórkowych odbiornikami GPS. Zakres rzeczowy inwestycji będzie obejmował stworzenie oprogramowania dla Dedykowanego Odbiornika GPS (DOG) oraz portalu z uwzględnieniem różnych grup docelowych. Okres realizacji projektu: 11.06.2013 r. - 31.05.2015 r. Wartość przyznanego dofinansowania: 630 000,00 zł. Udział Unii Europejskiej: 64 %. 

 

 

Opinie klientów o 121media